ઇન્ડિયન પીનલ કોડ 1860 (Indian Penal Code 1860)
ગુનાહિત ગૃહપ્રવેશના પ્રકાર કયા છે ?

ગુપ્ત રીતે ગૃહ પ્રવેશ
ઘર ફોડવું
આપેલ તમામ
રાત્રે ગૃહપ્રવેશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP