કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
હાવર્ડ બિઝનેસ સ્કૂલના ડીન પદે નિયુક્ત થનાર પ્રો.શ્રીકાંત દાતાર નીચેનામાંથી ભારતની કઈ સંસ્થાના પૂર્વ વિદ્યાર્થી છે ?

IIM બેંગલોર
IIT ખડગપુર
IIM અમદાવાદ
IIT બોમ્બે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
10 ઓક્ટોબર, 2020ના રોજ ઉજવાયેલા વિશ્વ પ્રવાસી પક્ષી દિવસની થીમ જણાવો.

Protect Birds:Be the Solution to Plastic Pollution
Birds connect our world
Sustainable Development for Wildlife and People.
Unifying Our Voices for Bird Conservation

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP