કરંટ અફેર્સ જુલાઈ 2021 (Current Affairs July 2021)
મોસ્ટ ઈનોવેટિવ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રમોશન એજન્સી 2021 પુરસ્કાર ___ એ જીત્યો.

આત્મનિર્ભર ભારત
DPIIT
નીતિ આયોગ
ઈન્વેસ્ટ ઈન્ડિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ જુલાઈ 2021 (Current Affairs July 2021)
તાજેતરમાં ક્યા ભારતીધ જહાજે વાર્ષિક સમુદ્ર અભ્યાસ કટલેસ એક્સપ્રેસ 2021 (CE21) માં ભાગ લીધો ?

INS તલવાર
INS શિવાલિક
INS ત્રિકંદ
INS ત્રિશુલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP