કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2023 (Current Affairs August 2023)
નીચેના વિધાનો પૈકી સાચું/સાચા વિધાન/વિધાનો પસંદ કરો.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રાજકોટના પ્રથમ ગ્રીનફિલ્ડ એરપોર્ટ હીરાસર ગ્રીનફીલ્ડ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રાજસ્થાન પ્રવાસ દરમિયાન સલ્ફરયુક્ત યુરિયાની નવી જાત ‘યુરિયા ગોલ્ડ’ લૉન્ચ કરી.
એક પણ નહીં
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2023 (Current Affairs August 2023)
તાજેતરમાં ચેન્નાઈ સ્થિત અગ્નિફુલ કોસમોસે ક્યું લૉન્ચ વેહિકલ વિકસિત કર્યું?

અગ્નિ લૉન્ચ વેહિકલ
સ્પેસ ઈનોવેટર-1
અગ્નિસ્પેસ લૉન્ચ વેહિકલ
અગ્નિબાણ SOrTeD

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP