ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'વા ફરે, વાદળ ફરે, ફરે નદીના પૂર' પંક્તિમાં કયો અલંકાર રહેલો છે ?

શબ્દાનુપ્રાસ
વ્યતિરેક
વર્ણાનુપ્રાસ
ઉત્પ્રેક્ષા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP