સંસ્થા (Organization)
બે ઓફ બેંગાલ ઈનિશિયેટિવ ફોર મલ્ટિસેકટોરલ ટેકનિકલ એન્ડ ઈકોનોમિક કોઓપરેશન (BIMSTEC)નું વડુમથક ક્યા આવેલું છે ?

કોલંબો
ઢાકા
નાઈ પી તાવ
નવી દિલ્હી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP