યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ફૂલમણિ દાસીનો કિસ્સો નીચેના પૈકી શેની સાથે સંકળાયેલો છે ?

વિધવા લગ્ન
બાળ લગ્ન
વિધવા વિવાહ પ્રતિબંધ
સતીપતી પ્રથા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
બાબુ જગજીવનરામ છાત્રાવાસ યોજના કોના માટે છે ?

જનરલ કેટેગરી
પછાત વર્ગ
અનુસૂચિત જાતિ
અનુસૂચિત જનજાતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડનો મુખ્ય હેતુ શું છે ?

વધારે બાળકો શિક્ષા લેતી થાય.
લઘુત્તમ ધોરણ આઠ સુધી અભ્યાસ કરે
બોન્ડની પાકતી તારીખે રકમ બાળકોને આપવામાં આવે
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
1997-98ના વર્ષથી અમલમાં મૂકાયેલ 'ગુજરાત પેટર્ન' યોજના કોના વિકાસ માટે શરૂ કરવામાં આવી હતી ?

અનુસૂચિત જનજાતિ માટે
સામાજિક અને શૈક્ષણિક પછાત જાતિ માટે
વિચરતી અને વિમુક્ત જાતિઓ માટે
અનુસૂચિત જાતિ માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો સ્થાપવાનું કાર્ય નીચેનામાંથી કોનું છે ?

ગુજરાત રાજ્ય પંચાયત પરિષદ
જિલ્લા પંચાયત
ગ્રામ પંચાયત
તાલુકા પંચાયત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP