યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
બીપીએલ (BPL) ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા પરિવારો માટે શસ્ત્રક્રિયા જેવા ખર્ચની સારવાર માટે ઠરાવેલ હોસ્પિટલમાં સારવાર પૂરી પાડવા માટે રાજ્ય સરકારની કઈ યોજના છે ?

મમતા અભિયાન
ચિરંજીવ યોજના
આર. સી. એસ. -2
મુખ્યમંત્રી અમૃતમ યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
આરોગ્ય સુવિધાઓ અને આરોગ્ય જાગૃતિ જેવી બાબતો માટે નીચેના પૈકી કઈ સેવાઓ અમલમાં છે ?

આરોગ્ય સંજીવની
આપેલ તમામ
108 ઈમરજન્સી સેવા
ખિલખિલાટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP