કમ્પ્યુટર (Computer)
ડોક્યૂમેન્ટની હાર્ડકોપી કાઢવા માટે કયા સાધનનો ઉપયોગ કરવામા આવે છે ?

પ્રિન્ટર
મોનિટર
સ્કેનર
વેબકેમેરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
'M.S.Outlook'........

મોટેભાગે ઇમેલ માટે વપરાતી એપ્લિકેશન છે
એક જાતનો સ્પ્રેડશીટ સોફ્ટવેર છે
એન્ટીવાયરલ સોફ્ટવેર છે
એક હાર્ડવેર છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP