ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
વાણિજ્ય સંસ્થાઓ અને તેના કાર્યમથકને યોગ્ય રીતે ગોઠવો.
1) Coffee Board
2) Rubber Board
3) Tea Board
4) Spice Board
A) કોટ્ટાયમ
B) કલકત્તા
C) કોચી
D) બેંગાલુરુ

1-C, 2-A, 3-D, 4-B
1-D, 2-A, 3-B, 4-C
1-D, 2-B, 3-C, 4-A
1-B, 2-C, 3-A, 4-D

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારતમાં કઈ મધમાખી ઉછેરમાં અનુકૂળ હોવાથી વધુ પસંદ કરવામાં આવે છે ?

ડમ્મર મધમાખી
સાતપૂડિયા મધમાખી
ભમરીયા મધમાખી
ભૂગા મધમાખી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
નીચે દર્શાવેલ કઈ જોડી યોગ્ય નથી.

નીલગિરીનું સૌથી ઊંચું શિખર - દોદાબેટા
કારાકોરમનું સૌથી ઊંચું શિખર - કાંમેત
પશ્ચિમઘાટનું સૌથી ઊંચું શિખર - કળસુબાઈ
આબુનું સૌથી ઊંચું શિખર - ગુરુશિખર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારતમાં નીચેના પૈકી કયું રાજ્ય સૌથી વિશાળ જંગલ વિસ્તાર ધરાવે છે ?

મધ્ય પ્રદેશ
અરુણાચલ પ્રદેશ
આસામ
ગુજરાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
નીચેના પૈકી ભારતમાં સૌથી લાંબો એક્સપ્રેસ-વે કયો છે ?

મુંબઈ - પૂના એક્સપ્રેસ વે
યમુના એક્સપ્રેસ વે
હૈદરાબાદ ઓ. આર. આર.
આગ્રા - લખનઉ એક્સપ્રેસ વે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP