ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
રૂઢિપ્રયોગ -"માથે ઝાડ ઊગવાં" નો અર્થ શું છે ?

લાંબો વખત ન ટકે એવી વસ્તુ
બહુ દુઃખ પડવા
ફળદ્રુપ જમીન
ખૂબ સમૃદ્ધ હોવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દ આપો.
'મસ્તક પર ડાળીવાળી સ્ત્રીનું શિલ્પ'

શિરભંજિકા
શિરશાખા
શાલમંજરી
શાલભંજિકા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી સાચી જોડ પસંદ કરો.

જોસેફ મેકવાન : આંગળિયાત, કૂવો
શિરીષ પંચાલ : આયનો, જરા મોટેથી
સુમન શાહ : ખડકી ફરફરિયું
મોહન પરમાર : નકલંક, પોઠ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP