કમ્પ્યુટર (Computer)
ડિસ્ક ઉપર વધારાની નકામી ફાઈલો હોય તેને કાઢી નાખવા માટે કયા ટુલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

ઇન્ફોર્મેશન
આમાંથી એક પણ નહિ
સિસ્ટમ રિસ્ટોર
ડિસ્ક ક્લીનપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સૌપ્રથમ વેબબ્રાઉઝરની રચના કોણે કરી હતી ?

ટીમ બર્નર્સ લી
બિલ ગેટ્સ
સમ્યોર પર્પેટ
રિચાર્ડ સ્ટોલમેન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
RAM નો સમાવેશ કયા પ્રકારની મેમરી તરીકે થાય છે ?

બાહ્ય મેમરી
આમાંથી એક પણ નહીં
સેકન્ડરી મેમરી
પ્રાઈમરી મેમરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP