કમ્પ્યુટર (Computer)
કયો ઓપ્શન આપમેળે જ સામાન્ય ટાઈપિંગ સ્પેલિંગમાં થતી ભૂલો સુધારે છે ?

ઓટો ચેક
આટો સામેલ કરો
ઓટો ઇન્સર્ટ
ઓટો કરેકટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું કોમ્પ્યુટરનું ઈનપુટ ડિવાઈસ નથી ?

મોનિટર
માઇક્રોફોન
કીબોર્ડ
જોયસ્ટીક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP