ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'જેનામાં ઓછી આવડત હોય તે વધુ બતાવવાનો ડોળ કે દેખાવ કરે' - એવો અર્થ કઈ કહેવતમાં રહેલો છે ?

ડૂબતો માણસ તરણું પકડે
ખાળે ડૂચા ને દરવાજા મોકળા
ખાલી ચણો વાગે ઘણો
પેટનો બળ્યો ગામ માળે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના પૈકી કયો રૂઢિપ્રયોગ નકામો પ્રયાસ કરવો એવો અર્થ આપતો નથી ?

રાઈનો પહાડ કરવો
પાણી વલોણું કરવું
ગોદડે ગાંઠ વાળવી
ચિંથરા ફાડવાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP