ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કડકડાટ બોલવું - રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ જણાવો.

મોટેથી બોલવું
સતત બોલવું
અટક્યા વગર બોલવું
અટકી - અટકીને બોલવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP