ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘વનેન્દુ’ શબ્દની સાચી સંધિ દર્શાવતો શબ્દ વિકલ્પમાંથી જણાવો.

વન + ઈન્દ
વન + ઈન્દુ
વાનો + ઈન્દુ
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી કયા વાક્યમાં નિપાત છે ?

હું તો મળીશ જ.
ક્યાંક મળો તો રોકી લેજો.
તે આવે તો કંઈક ગમે.
તેં કહ્યું હોત તો અમે આવત.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
તળપદા શિષ્ટ શબ્દોનું કયું જોડકું ખોટું છે ?

સરસાઈ - ચઢિયાતાપણું
આણીપા - આ બાજુ
હરવર - હલચલ
છાક - નશો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
26 જાન્યુઆરી 2001નો ભૂકંપ જાણે શિવનું તાંડવનૃત્ય ભાષા શાસ્ત્રમાં આ કયો અલંકાર છે ?

વ્યતિરેક
અનન્વય
ઉત્પ્રેક્ષા
ઉપમા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP