કમ્પ્યુટર (Computer)
વેબસાઈટના પ્રથમ પેજને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે ?

હોમપેજ
વેબપેજ
રૂટપેજ
માસ્ટરપેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસનો ક્યા પ્રકારના ડિવાઈસમાં સમાવેશ થાય છે ?

ગેટિંગ
સ્કેનિંગ
હિટિંગ
પોઈન્ટિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP