ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના પૈકી કયો રૂઢિપ્રયોગ નકામો પ્રયાસ કરવો એવો અર્થ આપતો નથી ?

રાઈનો પહાડ કરવો
ચિંથરા ફાડવાં
પાણી વલોણું કરવું
ગોદડે ગાંઠ વાળવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના પૈકી કયો રૂઢિપ્રયોગ નિરર્થક પ્રયત્ન કરવો એવો અર્થ દર્શાવતો નથી ?

પાણીમાં લીટા કરવા
ફીફા ખાંડવા
રજનું ગજ કરવું
ધૂમાડાના બાયકા ભરવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP