ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
મંદાક્રાંતા છંદનું ઉદાહરણ આપો.

બપોરી વેળાનું હરિતવરણું ખેતર ચડ્યું
જહી મરણયે મહોત્સવ અપૂર્વ જેવું થતું
છે કો મારું અખિલ જગમાં ? બૂમ મે એક પાડી
એકલ પાંખ ઉડાયના એકલ નહી હસાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચી જોડણી શોધીને લખો.

મ્યુનીસિપાલિટી
મ્યુનિસીપાલીટિ
મ્યુનિસિપાલિટી
મ્યુનિસિપાલીટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના પૈકી કયું શબ્દજોડકું સમાનાર્થી શબ્દ દર્શાવે છે ?

વૃંદા - તુલસી
વિયતિ - બ્રહ્મા
હય - હાથી
શરટ - કાગડો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કઈ કહેવતનો અર્થ છે કે થોડું થોડું કરતાં ભારે કામ પાર પડે ?

એક હાથે તાળી ન પડે
કાંકરે કાંકરે પાળ બંધાય
સંપ ત્યાં જંપ
ઝાઝા હાથ રળિયામણા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP