કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પુટરના પિતા તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે ?

લેરી પેજ
પીટર
ચાર્લ્સ બેબેજ
બીલ ગેસ્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
LAN ના હાર્ડવેરના ભાગમાં નીચેનામાંથી શેનો સમાવેશ થતો નથી ?

મિડિયા
સ્ટેશન
ટ્રાન્સમિશન
સોફ્ટવેર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરની ગણતરીની ઝડપે ગણિતનાં પ્રશ્નો હલ કરી શકનાર નીચેનાં પૈકી કોણ છે ?

રાજા રમન્ના
રાણી પાણીગ્રહી
રામાનુજ
શકુંતલા દેવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP