બાયોલોજી (Biology)
ભારતમાં આધુનિક લીલવિદ્યાના પિતા તરીકે કોણ ઓળખાય છે ?

વ્હૂઝ
પ્રોફેસર આયંગર
આઈકલર
લિનિયસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી એક જૂથ અસત્ય છે :

લૉઈડ બોટાનિકલ ગાર્ડન - દાર્જિલિંગ
નેશનલ બોટાનિકલ ગાર્ડન - લખનૌ
સેન્ટ્રલ નેશનલ હર્બેરીયમ - કોલકાતા
ઇન્ડિયન બોટનિકલ ગાર્ડન - દેહરાદૂન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અસંગત વિધાન કયું છે ?

કુળ : ગાઢ સંબંધ ધરાવતી પ્રજાતિઓનો સમૂહ
શ્રેણી : ગોત્રોના સમૂહની શ્રેણી રચાય
વર્ગ : શ્રેણીઓના સમૂહથી વર્ગ રચાય
ગોત્ર : પારસ્પરિક સંબંધ ધરાવતા કુળ દ્વારા રચાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP