બાયોલોજી (Biology)
બંધ પ્રકારનું પરિવહનતંત્ર ધરાવતા અપૃષ્ઠવંશી મેરુદંડી પ્રાણીઓ ક્યાં છે ?

સંધિપાદ
મૃદુકાય
બાલાનોગ્લોસસ
સસ્તન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ભ્રૂણસંવર્ધનનું મુખ્ય પ્રયોજન શું છે ?

જીવરસનું અલગીકરણ
સુષુપ્ત રહેતા બીજમાં પ્રાકુરો વિકસાવવા
આલકેલૉઈડનું ઉત્પાદન
દૈહિક સંકરણ પ્રેરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અસંગત જોડ અલગ કરો.

જાતિનું નામ : પ્રથમ મૂળાક્ષર મોટી લિપિમાં
વર્ગીકરણ : સજીવોની ચોક્કસ અર્થકારક જૂથ-વહેંચણી
વર્ગીકરણ વિજ્ઞાન : સજીવોની પદ્ધતિયુક્ત ગોઠવણી
વૈજ્ઞાનિક નામ : જાતિનાં નામ પછી ટૂંકમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ચેપી જીવાણુ સામે રક્ષણ આપતા મહાઅણુ કયા છે ?

કાર્બોદિત
ન્યુક્લિઈક ઍસિડ
ઉત્સેચક
પ્રોટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લાઈકેન અલિંગી પ્રજનન કોના દ્વારા કરે છે ?

ચલબીજાણુ
પલિધબીજાણુ
એક પણ નહિ
અચલબીજાણુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP