બાયોલોજી (Biology)
એમ્ફિઓક્સસનો સમાવેશ શામાં થાય છે?

પુચ્છમેરુદંડી
શીર્ષમેરુદંડી
અમેરુદંડી
પૃષ્ઠવંશી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લીલમાં કોષદીવાલ કયાં દ્રવ્યોની બનેલ છે ?

મેનોસ અને ગેલેક્ટન્સ
સેલ્યુલોઝ
કૅલ્શિયમ કાર્બોનેટ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રાણીજગતમાં કૂટદેહકોષ્ઠીમાં કયા સમુદાયનો સમાવેશ થાય છે ?

પૃથુકૃમિ
સૂત્રકૃમિ
સંધિપાદ
મૃદુકાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
રાષ્ટ્રીય પ્રાણીઉદ્યાન ક્યાં આવેલું છે ?

ચેન્નઈ
મુંબઈ
ન્યુ દિલ્હી
હૈદરાબાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આલ્ડોલેઝ ઉત્સેચક કઈ અંગિકા સાથે સંકળાયેલ છે ?

ગોલ્ગીકાય
હરિતકણ
કણાભસૂત્ર
રિબોઝોમ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP