બાયોલોજી (Biology)
બાહ્યફલન અને અંડપ્રસવી પ્રાણી વર્ગનું ઉદાહરણ કયું છે ?

કાસ્થિમત્સ્ય
અસ્થિમત્સ્ય
ઊભયજીવી
અસ્થિમત્સ્ય અને ઊભયજીવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જાતિનું જીવ સાતત્ય કઈ પ્રક્રિયા દ્વારા જળવાઈ રહે છે ?

વિકાસ
અનુકૂલન
પ્રજનન
વિભેદન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રાણીબાગના હેતુઓમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

સંરક્ષણ પ્રાણી-વર્તણૂક
લોકજાગૃતિ, અભ્યાસ, પર્યટન
આપેલ તમામ
સંવર્ધન, પુનર્વસન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સમભાજન અને અર્ધીકરણમાં કઈ બાબતે સામ્યતા છે ?

સર્જાતા બાળકોષના રંગસૂત્રની સંખ્યા બાબતે
સંશ્લેષણ તબક્કામાં થતા DNA ના દ્વિગુણન બાબતે
સમજાત રંગસૂત્રની જોડી બનવા બાબતે
સર્જાતા બાળકોષના જનીનબંધારણ બાબતે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP