બાયોલોજી (Biology)
સૌપ્રથમ સ્થળ જ જીવન પસાર કરતાં પૃષ્ઠવંશી પ્રાણી-વર્ગ કયો છે ?

સરીસૃપ
વિહંગ
ઊભયજીવી
સસ્તન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિકોષની વિશિષ્ટતા શું છે ?

કણાભસૂત્ર
રિબોઝોમ્સ
કોષરસ
કોષદીવાલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ભારતનું પ્રસિદ્ધ સંગ્રહાલય કે જે કોલકાતામાં આવેલું છે ?

હર્બેરીયમ ઑફ ફૉરેસ્ટ રિસર્ચ
મ્યુઝિયમ ઑફ નેચરલહિસ્ટ્રી
સેન્ટ્રલ નેશનલ હાર્બેરિયમ
હર્બેરીયમ ડિપાર્ટમેન્ટ ઑફ બોટાની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મધ્યગર્ભસ્તરમાંથી કોની ઉત્પત્તિ થાય છે ?

દેહકોષ્ઠ
શરીરગુહા
આપેલ તમામ
મેરુદંડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP