ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગોરખનાથનું શીખર ક્યાં આવેલું છે ?

બરડાની ટેકરીઓ
ગિરનારની ટેકરીઓ
અલેચની ટેકરીઓ
અલેકની ટેકરીઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
"ક્રિભકો" નું આખું નામ શું છે ?

કૃષિકાર ભંડાર કો-ઓપરેટીવ લિ.
કૃષક ભારતી કો-ઓપરેટીવ લિ.
કૃષિવિકાસ ભાવના કો-ઓપરેટિવ લિ.
કૃષિ ભારત કો-ઓપરેટીવ લિ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP