કમ્પ્યુટર (Computer)
માઈક્રોસોફ્ટ કંપનીના સ્થાપક કોણ છે ?

જેફ બેઝોઝ
થોમસ એડિસન
બિલ ગેટ્સ
એકપણ નહી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
વાયર દ્વારા કપ્યુટર તથા બીજા ઉપકરણોના જોડાણને શું કહેવામાં આવે છે ?

રેન્ડમ ટોપોલોજી
આમાંથી એક પણ નહિ
ભૌતિક ટોપોલોજી
સાયન્ટીફીક ટોપોલોજી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કઈ ડિસ્કનો સમાવેશ ઓપ્ટિકલ ડિસ્કમાં થતો નથી ?

ડીવીડી
ફ્લોપી ડિસ્ક
સીડી રોમ
વોર્મ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Wordના ટેબલમાં રહેલી આડી હરોળને શું કહેવાય છે ?

રો (Row)
સેલ (Cell)
કોલમ (Column)
પેરેગ્રાફ (paragraph)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
'NumLock' કી કયારે ઓન કરવી જરૂરી છે ?

ન્યુમેરીક કી પેડ લોક કરવા.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ન્યુમેરીક કી પેડનો ઉપયોગ કરવા.
પાસવર્ડ લોક કરવા.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP