કમ્પ્યુટર (Computer)
માઈક્રોસોફ્ટ કંપનીના સ્થાપક કોણ છે ?

બિલ ગેટ્સ
જેફ બેઝોઝ
થોમસ એડિસન
એકપણ નહી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CC નું પૂરું નામ જણાવો.

કાબડ કાર્ડ
કોક્ષાઈડ બાર
કાર્બન કોપી
કોપલેક્ષ કાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટરમાં ઈન્ટરનેટ એકાઉન્ટ સાથે કનેક્ટ થવાની પદ્ધતિને શું કહેવાય છે ?

સાઈન ઈન
લોગ આઉટ
લોગ ઈન
સાઇન આઉટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP