વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ભાસ્કરાચાર્ય દ્વારા રચિત ___ નું જેમ્સ ટેલર દ્વારા અંગ્રેજીમાં ભાષાંતરણ થયું હતું.

ગ્રહ ગણિત
લીલાવતી
ગોલાધ્યાય
બીજ ગણિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
મંગળ પર મિથેનની હાજરી શું સૂચવશે ?

મંગળ પર ખનિજોની પ્રચૂરતા
મંગળ પર પાણીના પુરાવા
લાલ માટી પાછળનું રહસ્ય
ભૂતકાળમાં કે વર્તમાનના કોઈ પ્રકારનું સજીવતંત્ર હોવાની સાબિતી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ભારતીય મૂળની પ્રથમ અવકાશયાત્રી મહિલા કોણ છે ?

બચેન્દ્રી પાલ
કલ્પના ચાવલા
આમાંથી કોઈ પણ નહીં
સુનિતા વિલિયમ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP