વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ડિસેમ્બર - 2016 માં પરીક્ષણ કરવામાં આવેલ અગ્નિ-5 (Agni-V) મિસાઈલની રેન્જ કેટલી છે ?

4500 કિમી
2500 કિમી
5000 કિમી અને તેથી પણ વધુ
4000 કિમી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ(BEL) સંદર્ભે ખરા વિધાન/વિધાનો પસંદ કરો.

મિનિરત્નનો દરજ્જો ધરાવતી સંરક્ષણ મંત્રાલયની દેખરેખ હેઠળની સરકારી કંપની છે.
તેનું મુખ્યાલય બેંગ્લુરુમાં આવેલું છે.
આપેલ બંને
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
સ્ટૈટેલાઈટ વિક્સાવવાનું કાર્ય કઈ કંપની દ્વારા થઈ રહ્યું છે ?

ઓર્બિટલ સાઈન્સ
સૈસ વાયર
વર્જિન ગેલેકિટક
સ્પેસ એક્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રમોદીએ તાજેતરમાં ઈસરો દ્વારા તૈયાર કરાયેલ એક વ્યવસ્થા માટે નાવિક શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો હતો. એ વ્યવસ્થા નીચેનામાંથી કઈ છે ?

ભૂવન
IRNSS
GAGAN
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP