કમ્પ્યુટર (Computer)
આધુનિક સમયમાં રીમોટ ડેટા સ્ટોરેજ સાથેના સોફ્ટવેરને શું કહેવામાં આવે છે ?

Expert slSystem
Data Warehouse
Cloud Based
Data Mining

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
રિમોટ કંટ્રોલ શેના આધારિત હોય છે ?

એનાલોગ
ડિજિટલ
સિગ્નલ રેડિયો
ઇન્ફ્રારેડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP