કમ્પ્યુટર (Computer)
નોટપેડ કયા પ્રકારનો પ્રોગ્રામ છે ?

ડીટીપી
ડેટાબેઝ
સિસ્ટમ સોફટવેર
યુટીલીટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP