ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'જેનામાં વૃક્ષ પ્રીતિ નથી તેનામાં જાણે કે જીવનપ્રીતિ જ નથી.' - પંક્તિનો અલંકાર ઓળખાવો.

ઉપમા
ઉત્પ્રેક્ષા
રૂપક
વર્ણાનુપ્રાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'મડાગાંઠ પડવી' રૂઢિપ્રયોગનો શું અર્થ થાય ?

નિષ્ફળતા મળવી
ઉકેલી ન શકાય તેવી સમસ્યા ઉભી થવી
બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ જવી
સ્થિતિ બદલાઈ જવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP