ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
તેમને ચોક્કસ સાંભળવા જોઈએ. -રેખાયુક્ત ક્રિયાવિશેષણ કયા પ્રકારનું છે ?

સંભાવનાર્થ
સ્વીકારવાચક
નિશ્ચયવાચક
નકારવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP