સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચે દર્શાવેલાં સમીકરણો પૈકી કયું સમીકરણ ખરું નથી ?

ખરીદી = આખર સ્ટોક + વેચેલ માલની પડતર - શરૂનો સ્ટોક
આખર સ્ટોક = શરૂનો સ્ટોક + ખરીદી - વેચાયેલા માલની પડતર
વેચેલા માલની પડતર = શરૂનો સ્ટોક + ખરીદી - આખર સ્ટોક
શરૂઆતનો સ્ટોક = આખર સ્ટોક + ખરીદી - વેચાયેલા માલની પડતર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
વેચાણ ₹ 10,00,000 છે, ચલિત ખર્ચા ₹ 5,00,000 સ્થિર ખર્ચા ₹ 2,00,000 છે. ડિબેંચર પર વ્યાજ ₹ 40,000 છે. આવકવેરાનો દર 40% છે. ઇક્વિટી શેરની સંખ્યા 14,400 છે. કાર્યકારી લિવરેજની કક્ષા મેળવો.

1
1.5
1.33
1.67

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
NRV એટલે શું ?

નીલ રેવન્યુ વેલ્યુ
ચોખ્ખું મહેસુલી મૂલ્ય
ચોખ્ખું ઉપજવાપાત્ર મૂલ્ય
નોન રેવન્યુ વેલ્યુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ એ અસરકારક પ્રોત્સાહક ચુકવણી અંગેની પૂર્વશરત નથી.

જોગવાઈ અને સમીક્ષા
સરળ અને સ્પષ્ટ પ્રોત્સાહક ચુકવણીની યોજના
કાર્યપ્રકાર અને કર્મચારી સાથે સુસંગત
બિનનાણાકીય લાભ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નામું, નામાપદ્ધતિ, ઓડિટિંગ અને અન્વેષણ ઉત્તરોત્તર વિસ્તૃત અર્થ ધરાવતા શબ્દો કહેવાય ?

ના
કંઈ કહેવાય નહીં
અતિશયોક્તિ ગણાય.
હા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP