બાયોલોજી (Biology)
પટલવિહીન અંગિકા કઈ છે ?

રિબોઝોમ્સ
આપેલ બંને
તારાકેન્દ્ર
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ગ્લાયકોજન એ શું છે ?

વનસ્પતિની કોષદીવાલ
વનસ્પતિનો સંગૃહિત ખોરાક
પ્રાણી જ સંગૃહીત ખોરાક
પોલિસૅકૅરાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લોકપ્રાયોજિત ગૅલેરી એટલે...

કંકાલગૅલેરી
પૃષ્ઠવંશી ગૅલેરી
અશ્મિગૅલેરી
ઇથેનોગૅલેરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પાયરનોઈડ્સ શાના બનેલા હોય છે ?

કેન્દ્રસ્થ પ્રોટીન અને સ્ટાર્ચ આવરણ
કેન્દ્રસ્થ સ્ટાર્ચ અને ફરતે પ્રોટીન આવરણ
મધ્યસ્થ પ્રોટીન અને ફરતે મેદ આવરણ
કેન્દ્રસ્થ ન્યુક્લિઈકઍસિડ અને પ્રોટીન આવરણ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિ ઉદ્યાન એ વનસ્પતિ સંગ્રહાલયથી નીચેની કઈ બાબતે જુદો પડે છે ?

વર્ગીકરણથી
વનસ્પતિના સંગ્રહની બાબતે
સંશોધનથી
પુસ્તકાલયથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષવિભાજન દરમિયાન ત્રાંકતંતુઓ રંગસૂત્રોની સાથે જે સ્થાને જોડાણ ધરાવે છે. તેને શું કહેવાય ?

કાઈનેટોકોર
ક્રોમોસેન્ટર
સેન્ટ્રિઓલ
ક્રોમોમિયર

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP