બાયોલોજી (Biology)
જીવાણુઓમાં સંયુગ્મનમાં મહત્ત્વની રચના કઈ છે ?

પિલિ
ફિમ્બ્રી
કશા
પિલિ અને ફિમ્બ્રી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સસ્તન પ્રાણીના દૂધમાં રહેલું ડાયસેકૅરાઈડ કયા નામે ઓળખાય છે ?

લેકટોઝ
ગેલેક્ટોઝ
ગ્લુકોઝ
ફ્રુક્ટોઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એક કે વધુ કોષકેન્દ્ર ધરાવતાં પ્રાણીઓ ક્યાં છે ?

ઓપેલીના
આપેલ તમામ
અમીબા
યુગ્લીના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
CZA ના નિરીક્ષણ હેઠળ કોણ કાર્ય કરે છે ?

પ્રાણીઉદ્યાન
મ્યુઝિયમ
વનસ્પતિ સંગ્રહાલય
વનસ્પતિ ઉદ્યાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા સમુદાયમાં દ્વિગર્ભસ્તરીય પ્રાણીઓનો સમાવેશ થાય છે ?

મૃદુકાય
શૂળત્વચી
પૃથુકૃમિ
કોષ્ઠાન્ત્રી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP