બાયોલોજી (Biology)
લીલમાં કોષદીવાલ કયાં દ્રવ્યોની બનેલ છે ?

કૅલ્શિયમ કાર્બોનેટ
સેલ્યુલોઝ
મેનોસ અને ગેલેક્ટન્સ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પાણી સામાન્ય રીતે પ્રવાહી સ્વરૂપે મળે છે. કારણ કે,

પાણીમાં રહેલી ધ્રુવીય પ્રકૃતિ
પાણીમાં રહેલી ઉષ્ણતાવહન શક્તિ
પાણીમાં રહેલું સંલગ્ન બળ
પાણીમાં રહેલી ગુપ્ત ઉષ્મા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વાઈરસમાં કેપ્સીટ કયા દ્રવ્યનું બનેલું હોય છે ?

પ્રોટીન
લિપિડ
ન્યુક્લિઈક એસિડ
કાર્બોદિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ફૂગમાં ખોરાકનો સંગ્રહ કયા સ્વરૂપે થાય છે ?

તૈલીબિંદુઓ
આપેલ તમામ
ગ્લાયકોજન
પ્રાણીજ સ્ટાર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વિશ્વના મોટા ભાગના પ્રચલિત વનસ્પતિ સંગ્રહાલયોમાં કયા વૈજ્ઞાનિકની વર્ગીકરણ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે ?

લિનિયસ
આર. એચ. વ્હીટેકર
આઈકલર
બેન્થામ અને હુકર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP