બાયોલોજી (Biology)
બોગનવેલનો સમાવેશ કયા ઉપવર્ગમાં થાય છે ?

યુક્તદલા
અદલા
મુક્તદલા
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
દુર્લભ અને આપણા વિસ્તારમાં ન હોય તેવી વનસ્પતિનો અભ્યાસ કરવા ક્યાં જવું ?

વનસ્પતિ સંગ્રહાલય
એક પણ નહીં
વનસ્પતિ ઉદ્યાન
બોટનિકલ ગાર્ડન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP