બાયોલોજી (Biology)
ગોલ્ગીકાયમાં સિસ્ટર્ની કેટલો વ્યાસ ધરાવે છે ?

0.5 μ થી 1.0 μ
0.25 μ થી 0.50 μ
0.1 μ થી 1.0 μ
5.0 μ થી 1.0 μ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી કઈ એક લાક્ષણિકતા યુનિવર્સિટીના મ્યુઝિયમની વિશેષતા દર્શાવે છે ?

સમૃદ્ધ અને અપૂર્ણ માહિતીવાળા
ઉચ્ચ કક્ષાના
પ્રાથમિક કક્ષાના
વધુ સમૃદ્ધ અને માહિતીસભર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી અસંગત જોડ કઈ છે ?

રીબોઝ – પેન્ટોઝ શર્કરા - ATP
સ્ટાર્ચ - હેક્સોઝ શર્કરા - વનસ્પતિ
DHAP – ટ્રાયોઝ શર્કરા - શ્વસન
સુક્રોઝ - ડાયસેકેરાઈડ - ફળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સંકોચનશીલતાનો ગુણધર્મ ન ધરાવતું હોય એવું પ્રોટીન નીચે પૈકી કયું છે ?

એક્ટિન
ગ્લોબ્યુલીન
ગ્લોબ્યુલર
માયોસીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સંધિપાદ સમુદાયમાં બર્હિકંકાલ કયા દ્રવ્યનું બનેલું હોય છે ?

કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ
કાઈટિન
કેરેટિન
ક્યુટિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP