બાયોલોજી (Biology)
પુષ્પ, ફળ તેમજ બીજના વિવિધ રંગો શેને આભારી છે ?

ઝેન્થોફિલ
આપેલ તમામ
કેરોટીન
એન્થ્રોસાયેનીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી કયું ઉપાંગવિહીન ઊભયજીવી પ્રાણી છે ?

ઈકથીઓફિશ
સાલામાન્ડર
દેડકો
ટોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી પ્રજનનની એક પદ્ધતિ કઈ છે ?

સજીવ શક્તિ
સંજીવન શક્તિ
મુક્ત શક્તિ
જૈવશક્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મધમાખીની ઉપયોગિતા

મધ-ઉત્પાદન
મધ-ઉત્પાદન અને ડિંભની ઉપયોગિતા
મીણ-ઉત્પાદન
ડિંભની ઉપયોગિતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
R સમૂહના વર્ગીકરણની સૌથી પ્રચલિત પદ્ધતિ કઈ ?

રિડક્ટીવ પદ્ધતિ
ઈલેક્ટ્રોફોરેસીસ
વ્હિટેકર પદ્ધતિ
લેહનીંજર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP