બાયોલોજી (Biology)
ખચ્ચર મેળવવા કયા પ્રકારનું સંકરણ કરાય છે ?

બર્હિસંકરણ
આંતરજાતીય સંકરણ
અંતઃસંકરણ
અંતઃ જાતીય સંકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પક્ષ્મ અને કશાનો ઉદ્ભવ શામાંથી થાય છે ?

તલકાય
તારાકેન્દ્ર
ગોલ્ગીકાય
કણાભસૂત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સૌપ્રથમ ‘કોષ’ નામ કોણે આપ્યું ?

રૉબર્ટ બ્રાઉન
વિર્શોવ
સ્લીડન - શ્વૉન
રોબર્ટ હુક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સંગત જોડ શોધો.

સૂર્યમુખી - અવાહક પેશીધારી
અલ્પલોમી - સંધિપાદ
ઝિઆ - એકદળી
ઓર્થોપ્ટેરા - પૃષ્ઠવંશી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP