બાયોલોજી (Biology)
હરિતકણના ગ્રેના અને સ્ટ્રોમામાં અનુક્રમે કઈ ક્રિયાઓ થાય ?

પ્રકાશપ્રક્રિયા અને ગ્લાયકોલિસીસ
પ્રકાશપ્રક્રિયા - અંધકાર
અંધકારપક્રિયા અને પ્રકાશપ્રક્રિયા
ફૉટીઑક્સિડેશન અને ફોટોફૉસ્ફોરીકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
હાયલોનેમામાં કયા પ્રકારનું ફલન થાય છે ?

આપેલ બંને
અંતઃફલન
બાહ્યફલન
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
દ્વિનામી નામકરણ પદ્ધતિ કોણે વિકસાવી ?

બેન્થમ અને હુકર
હકસલી
કેરોલસ લિનિયસ
એરિસ્ટોટલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
DNA માં ન્યુક્લિઓટાઈડ કોના દ્વારા જોડાય છે ?

હાઇડ્રોજન બંધ
સંયોજક બંધ
વીજ સંયોજક બંધ
વાન-ડર-વાલ્સ દબાણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સમતાપી ચતુષ્પાદ પ્રાણીવર્ગમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

ઊભયજીવી - સરિસૃપ
સસ્તન - વિહંગ
સરીસૃપ - સસ્તન
ઊભયજીવી - વિહંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ગર્ભીયકોષોના વિભેદનથી પેશીઓ બને અને અંગો બને આ સમગ્ર પ્રક્રિયાને શું કહે છે ?

વિકાસ
અંગજનન
પરિવર્તન
પેશીનિર્માણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP