બાયોલોજી (Biology)
સૂક્ષ્મતંતુઓ કયા દ્રવ્યના બનેલા છે ?

માયોસીન
કેરેટીન
ટ્યુબ્યુલીન
એક્ટિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષવિભાજન દરમિયાન ત્રાંકતંતુઓ રંગસૂત્રોની સાથે જે સ્થાને જોડાણ ધરાવે છે. તેને શું કહેવાય ?

ક્રોમોસેન્ટર
સેન્ટ્રિઓલ
કાઈનેટોકોર
ક્રોમોમિયર

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી કયું એક અસંગત છે ?

ગ્લાસ હાઉસ અને કન્ઝર્વેટરી
પેશીસંવર્ધન અને ક્લોનિંગ
સંરક્ષણ અને સંકરણ
ફલોદ્યાન અને લૅન્ડસ્કેપ ગાર્ડનિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સમસૂત્રણ એટલે___

વિભાજનને અંતે કોષની સંખ્યા મૂળ કોષ જેટલી
વિભાજન સમયે રંગસૂત્રની સંખ્યા મૂળ કોષ જેટલી
વિભાજનને અંતે કોષકેન્દ્રની સંખ્યા મૂળકોષ જેટલી
વિભાજન સમયે દ્વિધ્રુવીત્રાકની સંખ્યા મૂળકોષ જેટલી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP