બાયોલોજી (Biology)
કઈ રચના રંગસૂત્રોના સ્થળાંતરણ માટે જવાબદાર છે ?

સૂક્ષ્મ તંતુ
મધ્યવર્તીતંતુ
સૂક્ષ્મનલિકા
સૂક્ષ્મનલિકા અને સૂક્ષ્મ તંતુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિઓને કુલજાતિ કે તેના નિવાસસ્થાન પ્રમાણે પ્રદર્શિત કરેલી હોય છે. કારણ કે...

સ્વયં સૂચિત કે નિદર્શન હેતુ માટે
વધુ સુંદર દેખાવ માટે
સ્વ-અભ્યાસ માટે
અભ્યાસ સરળ થાય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મીણ અને ચરબી એકબીજાથી કઈ બાબતે જુદા પડે છે ?

ફેટીઍસિડની ગેરહાજરી
આલ્કોહોલના પ્રકાર
લિપિડના પ્રકાર
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સક્સીનેટ ડીહાઈડ્રોજીનેઝનો અવરોધક કોણ છે ?

સક્સિનેટ
ઓક્ઝેલોએસિટેટ
મેલેટ
મેલોનેટ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સજીવોને અપવાદ સિવાય શેની ક્ષમતાને કારણે નિર્જીવોથી અલગ તારવી શકાય છે ?

પર્યાવરણ સાથે આંતરપ્રક્રિયા અને પ્રગતિશીલ ઉદવિકાસ
વૃદ્ધિ અને હલનચલન
સ્પર્શ અને પ્રતિસાદ
પ્રજનન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP