બાયોલોજી (Biology)
તારાકેન્દ્ર શેમાં જોવા મળે છે ?

કેટલીક ફૂગ
કેટલીક લીલ
આપેલ તમામ
પ્રાણીકોષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
રાણી જીજામાતા પ્રાણીઉદ્યાન ક્યાં આવેલું છે ?

મુંબઈ
ચેન્નાઈ
અમદાવાદ
હૈદરાબાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પટલમયતંત્રનાં ઘટકોમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

લાયસોઝોમ્સ
અંતઃકોષરસજાળ
આપેલ તમામ
ગોલ્ગીકાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નાનામાં નાની અને મોટામાં મોટી આવૃત બીજધારી વનસ્પતિ અનુક્રમે કઈ છે ?

એક પણ નહિ
વુલ્ફિયા ગ્લોબોઝા, નિલગીરી
વુલ્ફિયા ગ્લોબોઝા, ઝામીયા પિગ્મિયા
નિલગીરી, સીકોઈયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અંગસ્તરીય આયોજન ધરાવતો સમુદાય કયો છે ?

નુપૂરક
સંધિપાદ
મૃદુકાય
પૃથુકૃમિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP