કમ્પ્યુટર (Computer)
બહોળા પ્રમાણમાં વપરાતું કમ્પ્યૂટરનું ઈનપુટ ડિવાઈસ કયું ?

મોનિટર
માઉસ
કીબોર્ડ
મોડેમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં બધી જ સ્લાઈડ એક સાથે જોવા માટે શેનો ઉપયોગ થાય છે ?

નોર્મલ
સ્લાઈડશો
નોટ પેજીસ
સ્લાઈડસોર્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP