બાયોલોજી (Biology)
કણાભસૂત્ર સાથે કયું વાક્ય અસંગત છે ?

ઑક્સિડેટિવ ફૉસ્ફોરીકરણ (ETS) માટેના ઉત્સેચકો એ બાહ્યપટલમાં હાજર હોય છે.
અંતઃપટલ એ અનેક પ્રવર્ધો ધરાવે છે.
કણાભસૂત્રનું બાહ્યપટલ બધા જ પ્રકારના અણુ માટે પ્રવેશશીલ છે.
કણાભસૂત્રનું બાહ્યપટલ એ ચાળણી જેવાં છિદ્રો ધરાવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એક જ જાતિના સજીવો માટે શું સાચું છે ?

આંતરપ્રજનન કરે.
એક જ વસવાટમાં વસે.ણ
એક જ પરિસ્થિતિકીય જીવન પદ્ધતિમાં વસે.
વિભિન્ન વસવાટમાં વસે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ન્યુક્લિઈડ ઍસિડ કોની સાથે સંબંધિત છે ?

પ્રજનન
આનુવંશિકતા
શ્વસન
પ્રકાશસંશ્લેષણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જનીનોના સ્થાનમાં ગૌણ પરિવર્તન કોનાથી થાય છે ?

ફૉરવર્ડ વિકૃતિ
રંગસૂત્રીય વિકૃતિ
બિંદુવિકૃતિ
રીવર્સ વિકૃતિ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મેન્ડેલિયન કારક (Aa) વિશ્લેષણ શેમાં થાય છે ?

અયગોટીન
ભાજનોત્તરાવસ્થા-II
ભાજનોત્તરાવસ્થા-I
ડિપ્લોટીન

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP