બાયોલોજી (Biology)
ડાયસેકેરાઈડના પોલિસેકૅરાઈડમાં રૂપાંતર માટે કયો બંધ જવાબદાર છે ?

એસ્ટર
હાઇડ્રોફિબિક
ગ્લાયકોસિડીક
પેપ્ટાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પાકમાં વધુ માત્રામાં પ્રોટીન અને ખનીજ તત્ત્વો ઉત્પન્ન કરવા માટેની પદ્ધતિ ?

બાયોફોર્ટિફિકેશન
સૂક્ષ્મ સંવર્ધન
જૈવવિશાલન
દૈહિક સંકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી કાર્બોહાઈડ્રેટ જ્યારે લિપિડ સાથે જોડાય ત્યારે કયા નામે ઓળખાય છે ?

સરળ લિપિડ
ગ્લાયકોલિપિડ
સ્ટેરૉલ
ફૉસ્ફોલિપિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ક્યાં પ્રાણીઓમાં જડબાનો અભાવ હોય છે ?

રોહુ, લેબિયો
સમુદ્રધોડો, હેગફિશ
લેમ્પ્રી, હૅગફિશ
લેબિયો, કટલા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
રંગહીનકણમાં કયા દ્રવ્યનો અભાવ હોય છે ?

પ્રોટીન
સ્ટાર્ચ
રંજકદ્રવ્ય
તૈલકણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એક જ જાતિના સજીવો માટે શું સાચું છે ?

વિભિન્ન વસવાટમાં વસે.
એક જ પરિસ્થિતિકીય જીવન પદ્ધતિમાં વસે.
એક જ વસવાટમાં વસે.ણ
આંતરપ્રજનન કરે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP