બાયોલોજી (Biology)
સંતૃપ્ત ફેટીએસિડ માટે અસત્ય વિધાન કયું છે ?

પામિટીક ઍસિડ સંતૃપ્ત ફેટીઍસિડ તરીકે વર્તે છે.
તે કેટલાક ક્રમિક કાર્બન પરમાણુને દ્વિબંધથી પણ જોડે છે.
તે લિપિડના બંધારણમાં ઉપયોગી છે.
તે હાઈડ્રોજન ગ્રહણ કરવાની ક્ષમતા ધરાવતા નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લિંગભેદની દ્રષ્ટિએ વાઉચેરિયા કેવાં પ્રાણી છે ?

એકલિંગી
ઉભયલિંગી
આપેલ તમામ
દ્વિલિંગી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અશ્મિભૂત ત્રિઅંગી વનસ્પતિ કઈ છે ?

બેનીટાઈટિસ
સેલાજીનેલા
હંસરાજ
રહાનિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નવી જાતિના સર્જન માટે કયું લક્ષણ જવાબદાર હોય છે ?

અનુકૂલન
મૃત્યુ
ભિન્નતા
સંગઠન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ત્રિઅંગી વનસ્પતિમાં બીજાણુ ક્યાંથી ઉદ્ભવે છે ?

સમપર્ણી બીજાણુ પર્ણ
લઘુબીજાણુ પર્ણ
મહાબીજાણુ પર્ણ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP