બાયોલોજી (Biology)
એકકોષી લીલનું ઉદાહરણ નીચેનામાંથી કઈ લીલ છે ?

ક્લેમિડોમોનાસ
સ્પાયરોગાયરા
નોસ્ટોક
ઓસીલેટોરિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મૃદુકાયમાં ઉત્સર્જન અંગ તરીકે શું આવેલ છે ?

હરિતપિંડ
ઉત્સર્ગિકા
મૂત્રપિંડ
માલ્પિધીયન નલિકા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અસંગત જોડ શોધો.

માલ્ટેઝ - હાઈડ્રોલેઝિસ
આલ્ડોલેઝ - લાયેઝિસ
હેક્સોકાયનેઝ - આઈસોમરેઝિસ
એસિટાઈલ કો.એન્ઝાઈમ સિન્થેટેક - લિગેઝિસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
માનવના કોષમાં નવા સંશ્લેષિત DNA ના નિર્માણ સમયે તેની આસપાસના માધ્યમમાં રેડિયો એક્ટિવ થાયમીન ઉમેરાય ત્યારે નીચે પૈકી કેવી રંગસૂત્રિકા રેડિયો ઍક્ટિવ બનશે. જે થાયમીનના સંપર્કમાં આપતાં S - તબક્કામાં પ્રવેશે છે ?

એક પણ નહીં
હેટ્રોક્રોમેટીન
યુક્રોમેટીન
આપેલ બંને

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP