બાયોલોજી (Biology)
પૃથ્વી પરના મહત્તમ જૈવિક અણુ કાર્બોદિતનું નિર્માણ કોના દ્વારા થાય છે ?

કેટલાક બૅક્ટેરિયા, લીલ, લીલી વનસ્પતિ
વાઈરસ, બૅક્ટેરિયા, ફૂગ
ફૂગ, લીલ, બૅક્ટેરિયા
લીલી વનસ્પતિ, ફૂગ, લીલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ફ્લુઈડ મોઝેઈક મોડલ એ કોનું મોડેલ છે ?

કોષરસ
કોષકેન્દ્ર
કોષરસપટલ
કોષદીવાલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીનની લાંબી શૃંખલામાં કોના દ્વારા નિર્માણ પામે છે ?

પિરીમિડીન
શર્કરા
એમિનોએસિડ
પ્યુરીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ડાયસેકેરાઈડના પોલિસેકૅરાઈડમાં રૂપાંતર માટે કયો બંધ જવાબદાર છે ?

એસ્ટર
ગ્લાયકોસિડીક
પેપ્ટાઈડ
હાઇડ્રોફિબિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એકકોષજન્ય પ્રોટીન માટે કયું વિધાન સત્ય છે ?

તે કાર્બોક્સિલેક્શનથી મેળવાય છે.
તે લીલ, જીવાણુ, યીસ્ટ અને અન્ય ફુગ દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે.
ચરબી અને કાર્બોદિતોથી ભરપૂર નથી.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP